Multimedia: Shinto Muso Ryu
Written by Administrator   
Monday, 06 December 2010
Shimizu Takaji (Jo) y Kuroda Ichitaro (Tachi): Kodachi Ranai
Omote con Nishioka Tsuneo Yasunori
Embu en el Dojo Shiseikan, santuario de Meiji: Tachiotoshi no Midare
Last Updated ( Wednesday, 15 December 2010 )